Premos 5000

premos-nyhedsside-stor

Hannover, 9. september 2015 – Premos 5000, verdens første mobile pillepresser, blev af det Tyske Landbrugs Selskab (DLG) præmieret med en guldmedalje. Dermed udmærker DLG det innovative koncept ved maskinen, der fremstiller halmpiller direkte fra skåret på marken. Efterfølgende kan pillerne læsses på et transportkøretøj via et transportbånd, og leveres direkte til slutbrugeren. Halmpiller bruges bl.a. som foder, strøelse i stalde og naturligvis også som brændstof i varmeanlæg. Dermed kan vedvarende råstoffer fra landsbrugsproduktionen og sekundærråstoffer anvendes i energiproduktionen, og dermed bidrage til en reduktion af CO2 udledningen. Derudover kan Premos 5000 også anvendes uden for højsæsonen, da der som ekstraudstyr kan tilkøbes en balleopløser, således at maskinen kan arbejde stationært hele året.

Ved Premos 5000 (system Kalverkamp) fremgår det hele af navnet: Navnet Premos stammer fra det latinske ”premere”, som betyder ”at presse”; tallet 5000 står for lagerkapaciteten, som er 5000 kg (op til 9 m3). Maskinens ydeevne er op til 5000 kg/t og dermed flere gange større end for de fleste nuværende, stationære anlæg til fremstilling af halmpiller.

Sådan arbejder maskinen: Pick-up’en med 2,35 m arbejdsbredde opsamler afgrøden, som så transporteres af transportsnekken til et transportbånd (afgrødens flowbredde ca. 800 mm). Materialet føres ind mellem to pressevalser (800 mm bred, diameter 800 mm), som er forsynet med skiftevis tandrækker og hulrækker. Afgrøden presses gennem hullerne ind i valsens indre. Efter denne presseproces transporteres pillerne via indre snekker til et transportbånd, og derfra til det integrerede lagerrum. Transport og håndtering af Premos piller varetages på samme måde som andet bulkgods. Pillernes bulkfylde er på 600 til 700 kg/m3 (3 til 4 gange højere end halmballer). 2,5 kg halmpiller erstatter ca. 1 kg fyringsolie, og det give en væsentlig omkostningsbesparelse i forhold til fyringsolie og andre fossile brændstoffer.

DLG guldmedaljen overrækkes officielt til Krone på Agrotechnica i Hannover.

Artiklen har været bragt på krone.de