BiG Pack med snitter

BiG Pack med snitter

Med KRONE BiG Pack HighSpeed har du et forspring til dine konkurrenter, idet denne maskine har op til 20% højere kapacitet ved den høje presningsgrad, der er typisk for BiG Pack. Pres op til 25% tungere og stenhårde baller med BiG Pack 1290 HDP eller pres op til ni mindre baller i én storballe med MultiBale systemet. KRONE tilbyder altid nyskabelser, som du ganske enkelt ikke finder andre steder.

Med BiG Pack HDP ll kan man opnå op til 70% højere kapacitet og 10 % højere presningsgrad i forhold til BiG Pack HDP.

 

BiG Pack med snitter
Vis alle kategorier
Presser stenhĂĄrde storballer

Det variable VFS fyldesystem fra KRONE presser stenhårde og velformede storballer i selv små skårstrenge og ved laveste kørehastigheder. VFS princippet består af et system af oppakker og indføringsfingre, som fører materialet ind i forkomprimeringskammeret, hvor det samles og forkomprimeres. Når forkomprimeringskammeret er pakket med materiale, indføres afgrødematerialet i ballekammeret af tilføreren.

Prechop

Prechop er den integrerede forsnitter til KRONE storballepressere BiG Pack 1270 XC, 1290 XC og 1290 HDP XC. Snitteren er udstyret med 88 rotorknive og de to faste knivbjælker, der er monteret i et forskudt arrangement, som snitter afgrøden i en teoretisk længde på 21 mm. Endvidere blotlægger PreChop synligt afgrødestænglernes fibre. Den snittede afgrøde strømmer glat gennem storballepresseren og presses til velformede storballer, der er lette at håndtere.

BiG Pack med snitter fås i følgende modeller:

Modeller: BiG Pack 870 HDP XC, BiG Pack 890 XC HighSpeed, BiG Pack 1270 XC HighSpeed, BiG Pack 1270 VC, BiG Pack 1290 XC HighSpeed, BiG Pack 1290 HDP XC, BiG Pack 1290 HDP VC, BiG Pack 1290 HDP ll XC, BiG Pack 4Ă—4 XC, Prechop

Ballestørrelser: 80 x 90 , 120 x 70, 120 x 90, 120 x 130 cm

KRONE BiG Pack modellerne med snitter fås med 16, 26 eller 51 knive, og har en min. snitlængde på henholdsvis 22 eller 44 mm.

Til alle BiG Pack modeller kan der tilkøbes en BaleCollect ballesamlervogn