BiG M 450

£0.00

BiG M 450 er en selvkørende skårlægger med en arbejdsbredde på ca. 9,95 meter og en transportbredde på ca. 3 meter.Med BiG M 450 er du godt rustet til enhver opgave, da du kan sprede fodermaterialet i enten brede skår eller lægge skårene sammen.Med BiG M 450 har KRONE yderligere opgraderet rækken af selvkørende skårlæggere

Ikke på lager

Beskrivelse

BiG M 450

Med sin store arbejdsbredde, sin manøvredygtighed, den optimale vægtfordeling samt de enorme kraftreserver er BiG M 450 perfekt til store, såvel som mindre bedrifter, på flade som kuperede marker samt i vanskeligt terræn.Forskellen på BiG M 450 og BiG M 420 CV skårlæggeren er at den er blevet gennemgribende opdateret og er udstyret med den nye 5 cylindrede LIEBHERR rækkemotor med PowerSplit styring, som yder 449 hk og har dermed en masse kraftreserve.

Med det innovative fremdriftssystem på BiG M 450 kan du opnå en kapacitet på 17 ha/t. Den langsliggende motor overfører sin kraft til de tre skårlæggere via kraftfulde remme og kardanaksler. Den hydrauliske skærehøjdeindstilling, der styres fra førerkabinen samt hydraulisk indstilling af marktrykket giver maksimal komfort.

Fakta om BiG M 450:

 • Kraftfuld og brændstofbesparende LIEBHERR motor med 449 hk
 • Ekstra kraftig knivbjælke med SafeCut sikringssystem mod fremmedlegemer
 • Hydraulisk justerbar kørestel for mere frihøjde
 • Rummelig Silent Space kabine for bedste førerkomfort
 • Optimal vægtfordeling skåner græsmarkerne
 • Lavt tyngdepunkt giver stor stabilitet
 • Bedste overblik og hurtig omstilling
 • Meget skarp styringsvinkel på mere end 50°
 • Trinløs indstilling af skærehøjden via hydraulikcylinder
 • DuoGrip tyngdepunktophæng på sideskårlæggeren
 • Fuldsvejset og livstidssmurt kraftig knivbjælke
 • Indstilling af crimberintensiteten uden brug af værktøj

Yderligere information

Brand

Krone

Skårlæggerne

 • Skårlæggerne trækkes direkte via kraftfulde remme og kardanaksler
 • Trinløs indstilling af skærehøjden via hydraulikcylinder
 • Mulighed for automatisk sideforskydning af frontskårlæggeren afhængig af styringsvinklen
 • DuoGrip tyngdepunktsophæng på sideskårlæggerne

Med det innovative fremdriftssystem på BiG M 450 kan du opnå en kapacitet på over 17 ha/t. Den langsliggende motor overfører sin kraft til de tre skårlæggere via kraftfulde remme og kardanaksler. . Den hydrauliske skærehøjdeindstilling, der styres fra førerkabinen, samt hydraulisk indstilling af marktrykket giver maksimal komfort.

Direkte kraftoverførsel
På BiG M 450 sker kraftoverførselen til de tre skårlæggere direkte fra motoren med høj virkningsgrad. Fordelergearkassen befi nder sig umiddelbart foran den langsliggende motor. Herfra ledes kraften ud til de enkelte skårlæggere via remme og kardanaksler.

Bekvem indstilling
Sideskårlæggerne bæres via et tyngdepunktsophæng med kugleøje. Det sørger for et ensartet marktryk over hele arbejdsbredden. To parallelarme optager de sideværts kræfter. Det store pendelområde sørger for en ren og ensartet afskæring på skråninger samt ved grøfter og skrænter.

DuoGrip
Sideskårlæggerne bæres via et tyngdepunktsophæng med kugleøje. Det sørger for et ensartet marktryk over hele arbejdsbredden. To parallelarme optager de sideværts kræfter. Det store pendelområde sørger for en ren og ensartet afskæring på skråninger samt ved grøfter og skrænter.

Sving og skråninger uden striber
Der er mulighed for, at frontskårlæggeren automatisk kan forskydes til siden. Ved hjælp af en sensor beregnes styringsvinklen, og skårlæggeren forskydes så til højre eller venstre alt efter hjulenes styringsvinkel. Dermed opstår der ingen striber ved afskæring i skarpe sving og på skråninger.

Sikker undvigemanøvre
Den standardmonterede kollisionssikring sørger for, at sideskårlæggeren svinger bagud, hvis den kommer i kontakt med en forhindring. Når forhindringen er passeret svinger skårlæggeren tilbage i sin udgangsposition.

EasyCut knivbjælken

 • Fuldsvejset og livstidssmurt kraftig knivbjælke
 • SafeCut sikringssystem til hver enkelt skæreskive
 • Satellitdrev sørger for en rolig kraftoverførsel i knivbjælken
 • SmartCut system for en perfekt afskæring
 • Ekstra slitagebeskyttelse

Skårlæggerne på BiG M 450 stammer fra den gennemprøvede EasyCut serie og har knivbjælker i en ekstra kraftig udførsel. Kraften ledes bagfra over gearkassen ind i knivbjælken, hvorfra den overføres til skæreskiverne via satellitdrevets overdimensionerede, lydsvage cylindriske tandhjul. KRONE SmartCut sikrer med den store overlapning på de skæreskiver, der drejer væk fra hinanden, for en perfekt afskæring. SafeCut systemet beskytter mod skader ved kontakt med fremmedlegemer.

Satellitdrev
KRONE satellitdrev giver en lydsvag gang og mindre slitage, eftersom de overdimensionerede cylindriske tandhjul roterer langsommere. For at opnå en ren afskæring er skæreskiverne monteret i en meget fremskudt stilling.

Ingen striber med SmartCut
Eftersom nogle skæreskiver drejer parvis mod hinanden og andre væk fra hinanden, skal knivoverlapningen være korrekt, for at sikre en ren afskæring. Derfor er overlapningen øget mellem de skæreskiver, der roterer væk fra hinanden, hvilket sikrer en stribefri afskæring i tynde og unge afgrøder. Den større afstand mellem knivbladene, der drejer bagud, giver et mere jævnt flow i fyldige afgrøder.

Brede glidesko
Takket være knivbjælkens brede glidesko er marktrykket minimalt, så græsmarkerne skånes. Endvidere beskytter de knivbjælken mod mulige skader. Knivbjælken kan som ekstraudstyr monteres med højsnitsko, der anbefales til stenede marker.

SafeCut
Hver enkelt skæreskive på knivbjælken er sikret. Ved kontakt med et fremmedlegeme overføres chokbelastningen til en rørnagle, der knækker. Derefter drejer skæreskiven sig ved egen kraft 15 mm opad via et gevind på drivakslen, og ud af risikoområdet og naboknivenes arbejdsområde.

Minimal slitage
Knivbladene kan drejes 360° og dermed undvige eventuelle forhindringer. En forstærkning på knivtallerknerne beskytter ligeledes mod slitage.

Hurtigskifteknive
Knivbladene udskiftes på få sekunder uden værktøj ved hjælp af den medleverede monteringsnøgle.

Crimberne

 • Højtydende crimber til halmafgrøder
 • Crimbning i hele arbejdsbredden
 • V-formede stålfingre til intensiv og skånende crimbning
 • Indstilling af crimberintensiteten uden brug af værktøj

KRONE CV crimberen sikrer hurtig og ensartet tørring af afgrøden med høj kapacitet. Crimberens intensitet kan indstilles uden brug af værktøj, enten via to omdrejningshastigheder (700 eller 1000 o/min) eller afstanden mellem riffelpladen og stålfingrene.

Crimber med V-formede stålfingre
De V-formede stålfingre på den meget store crimberrotor med en diameter på 64 cm fører foderet forbi en riffelplade, der kan justeres i højden. Således rives det beskyttende vokslag af planterne. De hærdede stålfingre, der er monteret i en stejl vinkel, arbejder intensivt i hele knivbjælkens arbejdsbredde og trækker materialet effektivt

Trinløs indstilling
Afstanden mellem riffelpladen og crimberfingrene kan indstilles manuelt med et håndtag. Jo mindre afstand, desto større crimbereffekt.

Sidedrev
Sideskårlæggerne på BiG M 450 trækkes nu af kardanaksler. Ved at flytte drevet ud til siden opnås flere fordele: Crimberen er udelt og arbejder i den fulde arbejdsbredde. Ved at fjerne den tidligere midtmonterede gearkasse er der fri gennemgang mellem knivbjælken og crimberen. Det giver mulighed for øget produktivitet ved lavere kraftbehov.

Indstilling af omdrejningstal
Ved indgangsgearkassen på siden kan omdrejningstallet indstilles til 700 eller 1000 o/min uden brug af værktøj. Således kan crimbningsintensiteten hurtigt og nemt tilpasses de ønskede behov. desto større crimbereffekt. gennem maskinen.

Skårsammenlægning

 • Snegleskærme betjenes bekvemt ved et tryk på en knap
 • Skånsom fodertransport over snegle
 • Mindst mulig forurening af foderet ved minimal jordkontakt
 • Arbejdet lettes for de efterfølgende maskiner

Afskære, crimbe og derefter aflægge ét skår – disse tre trin er det muligt for BiG M 450 at udføre i én arbejdsgang. De to integrerede snegle i sideskårlæggerne aflægger foderet på frontskårlæggerens skår uden jordkontakt. Det betyder minimal foderforurening, og reducerer endvidere arbejdet for høstkæden.

Betjening ved et tryk på en knap
Skårskærmene kan bekvemt åbnes og lukkes fra førerkabinen. Med et tryk på en knap kan du sprede afgrøden bredt, eller transportere det ind mod midten og lægge det ved frontskårlæggerens skår.

Gennemtænkt
Med de åbne snegleskærme kan foderet aflægges let og jævnt. BiG M 450 husker skærmens indstilling og går tilbage til den foregående position, når du igen folder skærmen ned. Sneglene har nu en op til 20 % hurtigere omdrejning. Dermed forbedres produktiviteten, og det bidrager til en mere skånende afgrødetransport.

Stabil og slidstærk
De stort dimensionerede snegle i skårsamlingssystemet trækkes stabilt via kileremme.

Aflægning i fuld bredde
Med åbne skårskærme kastes den afskårne afgrøde ud over de drejende snegle og spredes ud i hele maskinens arbejdsbredde. Da foderet tørrer hurtigt og jævnt, sparer du en gang høvending.

Delbreddeaflægning
Med én åben skårskærm aflægger BiG M 450 kun foderet bredt ud på den side. Når du kører frem og tilbage lægger du 19,90 m arbejdsbredde sammen til under 13,00 m. Foderet kan herefter i én arbejdsgang rives sammen til ét skår af en rotorrive med fire rotorer. Dermed udnyttes de efterfølgende maskiner bedre.

Skårsammenlægning
Når du lukker begge skårskærme, bliver afgrøden via sneglene ført ind mod midten og lagt på frontskårlæggerens skår. Dermed mindskes foderspild og -forurening betydeligt, og der spares en arbejdsgang med sammenrivning.

Fremdriftssystem og kørestel

 • Trinløs fremdrift via hjulmotorer
 • Motorens omdrejningstal kan reduceres til 1250 o/min
 • ved kørsel på vej for lavere brændstofforbrug og rolig gang
 • Hydropneumatisk affjedrede aksler giver høj førerkomfort
 • Hydraulisk højdejusterbare aksler for mere frihøjde

Med det trinløse fremdriftssystem via hjulmotorer er BiG M 450 nem at manøvrere. De hydropneumatisk affjedrede aksler giver den bedst mulige komfort. De kan ligeledes højdejusteres hydraulisk og giver dermed den nødvendige frihøjde på marken og lav transporthøjde ved kørsel på vej.

Manøvredygtig og slidstærk
De hydrauliske hjulmotorer gør BiG M 450 ekstra manøvredygtig og dermed også egnet til mindre marker. Hvert hjul trækkes af en aksialstempelmotor via planetgear. I modsætning til konventionelle drev med kardanled er hjulmotoren også mere slidstærk.

Stor frihøjde under skårlæggeren
Takket være fremdriftssystemet via hjulmotorer har BiG M ingen lavtliggende aksler. Endvidere hæves kørestellet i markmodus automatisk 15 cm via hydraulikcylindre. Det giver skårlæggeren en meget høj gennemgang med plads til store afgrødemængder.

Højeste førerkomfort
For- og bagakslerne på BiG M 450 kan justeres hydraulisk i højden og er tilmed hydropneumatisk affjedret. Det giver maksimal førerkomfort både ved kørsel på mark og på vej. Sænkningen af kørestellet sørger også for, at transporthøjden på vej holder sig under 4 meter.

Kørsel på vej
Ved kørsel på vej kan der køres med 40 km/t med et motoromdrejningstal på 1250 o/min. Omdrejningstallet tilpasses automatisk til hastigheden og belastningen. Det betyder at omdrejningstallet sænkes ved f.eks. lyskryds eller indkørsler, således at brændstofforbruget sænkes betydeligt, og motor og drev skånes.

Dækmontering
Som standard er BiG M 450 monteret med store radialdæk i størrelse 800/65 R 32 på forhjul og 600/65 R 28 på baghjul. Det giver den nødvendige kraftoverførsel og skåner samtidig græsmarken. Som ekstraudstyr er det muligt at få monteret Vredestein Flotation Trac i størrelse 800/60 R 32 (for) og 600/60 R 30,5 (bag). Disse dæk er særligt skånsomme mod græsmarken.

Motoren

 • Liebherr 6-cylindret motor med 449 hk opfylder emissionsnorm Stufe 4
 • Langt serviceinterval på 1000 driftstimer eller et år
 • Meget økonomisk takket være PowerSplit motorstyring
 • Automatisk grænsebelastningsstyring for bedste udnyttelse
 • Rolig gang med lagring på silent blokke
 • Stor køler med passivrotor for optimal temperaturkontrol

Den 449 hk stærke Liebherr motor, på BiG M 450, stiller via en automatisk styring altid den kraft til rådighed, som der er behov for. Det sænker brændstofforbruget i lavere ydende afgrøder. En nyudviklet grænsebelastningssikring overvåger motorens omdrejningstal og mindsker kørselshastigheden ved for højt tryk. Den kraftfulde motor har en konstant rolig gang, da den er lagret på silent blokke.

Ren forbrænding
Liebherr motoren, der er monteret i BiG M 450 opfylder emissionsnorm stage 4. SCR (Selective Catalytic Reduction) teknologi sørger for en ren forbrænding. Det betyder, at der indsprøjtes urea i udstødningsmanifolden lige før katalysatoren. Når brændstoffet forbrændes i motoren, omdannes det udviklede kvælstofoxid til uskadeligt kvælstof og vand. Tankene kan indeholde 780 l diesel og 80 l urea, så der er nok til selv lange arbejdsdage.

Kraft efter behov
KRONE PowerSplit motorstyringen overvåger motorens omdrejningstal. Den starter på 1650 o/min i Eco-modus og yder der 354 hk. Ved det nødvendige kraftbehov skifter motoren til M-modus, hvor den yder 449 hk. Ved for højt tryk slår grænsebelastningssikring til. Den automatiske tilpasning af den tilgængelige ydelse medfører en markant reduktion af brændstofforbruget.

Rolig gang
Motoren og drevet er lagret på silent blokke. Det giver en mere rolig gang og mindre støj.

Optimal udnyttelse
Den nyudviklede grænsebelastningsstyring giver en endnu mere effektiv udnyttelse af maskinen. Så snart man har nået det definerede omdrejningsinterval på motoren, sænkes kørselshastigheden automatisk. Dermed sikres en konstant ensartet afskæring.

Kølesystem med aktiv støvrensning
BiG M er udstyret med en aktiv støvrensning af køleren. En roterende finmasket si holder fremmedlegemer væk fra køleren. Ved hver omdrejning bliver overfladen rengjort af en sugeblæser. Den stort dimensionerede køler sørger for, at motoren har en konstant optimal driftstemperatur.

Optimal placering
Den centrale montering af fremdriftssystemet mellem for- og bagaksel er på flere måder optimal: Korte drivlinjer til skårlæggerne, ideal vægtfordeling med 64 % på forakslen og 36 % på bagakslen og et lavt tyngdepunkt.

Førerkabinen

 • Perfekt udsyn hele vejen rundt takket være store ruder
 • Bedste sidde- og betjeningskomfort
 • 10″ betjeningsterminal med farvedisplay og touchskærm
 • Mulighed for LED pakke for bedst mulige belysning
 • Moderne armlæn med multifunktionsjoystick

Den rummelige „SilentSpace“ førerkabine hviler på hydrolejer, er meget lydsvag, har rigelig med plads og er indrettet efter ergonomiske principper. Til standardudstyret hører bl.a. en 10″ HD touchskærm-terminal til brug for maskinindstilling og -overvågning, et multifunktionsjoystick, der er integreret i armlænet, automatisk klimaanlæg og elektrisk køleboks. For at opnå yderligere komfort er der mulighed for en LED belysningspakke eller et Premium komfort sæde.

Perfekt udsyn
Fra kabinen på BiG M er der takket være de store ruder og de smalle sprosser et udmærket udsyn på alle skårlæggerenheder. Den dobbelte bund mindsker støjniveauet. For at du kan bevare overblikket efter mørkets frembrud, er der monteret en omfangsrig belysningspakke – der som ekstraudstyr kan fås med LED lygter – på kabinens tag og i sidepanelerne.

Bekvem opstigning
Du kan stige op i kabinen fra både venstre og højre side via en stige. Det betyder, at det også er nemmere at rengøre højre side af kabinen. Der er mulighed for LED belysning i stigen, hvilket betyder sikker op- og nedstigning i mørke.

Cockpittet
Activo Premium komfortsædet, som kan fås som ekstraudstyr, kan både ventileres og opvarmes. Herfra er alle betjeningselementer inden for rækkevidde. Det betyder mindre træthed, også på lange arbejdsdage. Den 10″ store betjeningsterminal rummer alle vigtige betjeningsdata, der vises tydeligt og i høj opløsning på farvedisplayet. Med betjeningsterminalen kan du også gennemføre mange af maskinens indstillinger. Som ekstraudstyr kan der fås et bakkamera med monitor, så føreren har det fulde overblik over hele maskinen.

I et greb
Integreret i førersædets armlæn findes multifunktionsjoystick. Med de brugervenlige symboler kan du nemt se de forskellige taster og knappers funktion. Med joystickets knapper kan hele maskinen nemt og bekvemt betjenes. Der er fire frit programmerbare knapper til rådighed, så førerens betjeningskomfort øges yderligere.

 

Service og vedligeholdelse

 • Sensorovervåget automatisk centralsmøring
 • Motorens serviceinterval ligger på 1000 driftstimer eller et år
 • Optimal tilgængelighed gennem vidt åbnende afskærmninger
 • Meget opbevaringsplads til værktøj og småting
 • Store tanke til 780 l brændstof og 80 l urea

BiG M 450 er udstyret med mange ting, som letter vedligeholdelsen og derfor er tidsbesparende. Centralsmøringen er overvåget af en sensor, og forsyner de fleste smørepunkter.

Vedligeholdelse af motoren
Takket være den store og vidt åbnende afskærmning, er motoren let tilgængelig. Det letter vedligeholdelse og kontrol af fremdriftssystemet. Med 1000 driftstimer eller et år er serviceintervallerne meget lange.

Centralsmøring
Den automatiske centralsmøring smører de fleste smøresteder. Den overvåges af en sensor, der sikrer en optimal smøring af maskinen.

Rigeligt brændstof
Med en volumen på 780 l diesel og 80 l urea, skal der ikke tankes så ofte. Påfyldningsstudserne er let tilgængelige via opstigningstrappen og et trin.

Masser af opbevaringsplads
Mellem kabineplatformen og forhjulene er der to opbevaringsrum bag et opklappeligt sidepanel. Over venstre forhjul finder du batterirum og hovedafbryder, og til venstre herfor er der plads til småting. I opbevaringsrummet på højre side i kørselsretningen er der anbragt en vandbeholder til vinduesvisker og til håndvask. Ved siden af findes plads til underlagskiler og andre småting.

Vedligeholdelsesvenlig
Når knivene skal skiftes, er klingerne nemt tilgængelige, da den forreste skærm og beskyttelsesdugen kan foldes op.

Stort opbevaringsrum
Bag på BiG M er der et stort opbevaringsrum. Her finder du to udtagelige knivholdere samt knivskiftenøglen. Derudover er der plads til en værktøjskasse.

Teknisk data

BiG M 450


MOTORTYPE:

 • Liebherr D946 A7-04

Antal cylindre:

 • 6

Slagvolumen:

 • 12

Maks. Motoreffekt iht. ECE R120 ved < 1.650 o/min:

 • 330/449 kW/hk

Maks. Motoreffekt iht. ECE R24 ved < 1.650 o/min:

 • 310/422 kW/hk

Nominelt omdrejningstal:

 • 1.650 o/min

Brændstoftank:

 • 780 liter


FREMDRIFTSSYSTEM:

Type:

 • Trinløs hydraulisk via hjulmotorer

Arbejdshastighed:

 • Op til 25 km/t

Transporthastighed:

 • Op til 40 km/t

4-hjulstræk:

 • Standard

Traction Control:

 • Standard

 

AKSLER:

Styrevinkel:

 • 53 grader

Bagakselstyring:

 • Ja

For- og bagakselaffjedring:

 • Hydropneumatisk


SKÅRLÆGGERE:

Antal skårlæggere:

 • 3

Arbejdsbredde:

 • 9,95 m

Crimber:

 • 700/1.000 o/min

Crimbertype:

 • V-type med stålfingre

Antal skæreskiver:

 • 6/sideskivehøstere – 5 forreste skivehøster

Antal aflæggertromler:

 • 2/sideskivehøstere – 2 forreste skivehøster

Knivmontering:

 • Hurtigskifteknive


FØRERKABINE:

Luftaffjedret sæde:

 • Standard

Passagersæde:

 • Standard

Klimatronic med køleboks

 • Standard

Indbygget informationssystem:

 • Standard


DIMENSIONER:

Transportbredde:

 • 3,00 m

Transportlængde:

 • 8,45 m

Transporthøjde:

 • 4,00 m

Vægt (afhænger af udstyr):

 • 15,50 t

Vægtfordeling (for-/bagaksel):

 • Ca. 64/36 %

Dækstørrelse:

 • For: Mitas AC 70 N 800/65 R32 – Standard
 • Bag: Mitas AC 65 600/65 R28 – Standard
 • For: Vredestein Flotation Trac 800/60 R32 – Ekstraudstyr
 • Bag: Vredestein Flotation Trac 600/60 R30.5 – Ekstraudstyr

Brochure

>Download her

Kontakt os