BiG X 680 | 780 | 880 | 1180

£0.00

BiG X 680 | 780 | 880 | 1180 er de største finsnittere i serien af BiG X, de er udstyret med en Liebherr D 9512 motor med 12 cylindre og med den mest avancerede teknologi, for at kunne maksimere ydelserne og optimere snittekvaliteten samt leve op til de stadigt stigende krav til hertil.

Finsnitterne er fyldt med innovative detaljer, så som seks hydrauliske forkomprimeringsvalser, en stor snittecylinder med op til 48 knive og en Corn Cracker samt OptiMaxx. BiG X 1180 kan producere en lang række snittelængder fra OptiMaize S (4-7 mm) til XL (20-30 mm), når den monteres med VariLOC taljegearkassen, som fås som ekstraudstyr.
OptiMaize gør BiG X til en meget fleksibel finsnitter til alle nødvendige snitlængder i bedriften. MaxFlow- og biogascylindre med forskellig antal knive i kombination med den passende Cracker giver den bedste snittekvalitet og intensiv crimbning ved forskellige snitlængder i intervallet 4 – 30 mm.

Ikke på lager

Beskrivelse

Fakta om materialeflowet i BiG X 680 | 780 | 880 | 1180

 • Hurtig omskiftning mellem Corn-Cracker og græstragt via VariQuick
 • Optimal snittekvalitet takket være 6 forkomprimeringsvalser
 • Høj kapacitet med biogas- eller universalsnittecylinder
 • Kontinuerligt materialeflow med VariStream
 • Fleksible snitlængder med VariLoc og halvt knivsæt
 • Justerbar udkasterlængde med StreamControl som ekstraudstyr

KRONE snitteaggregat

Finsnitterens ydelse og dens indsatsområde øges, når cylinderstørrelsen er afpasset til finsnitteren samt med det optimale valg af knive, der passer til afgrødetypen. Det alsidige udbud af snittecylindre til OptiMaize betyder alsidig og verdensomspændende anvendelse med den bedste snittekvalitet.

Ekstraudstyr

Snitteren kan udstyres med en lang række af ekstraudstyr inden for blandt andet valser, cracker, skæreborde, cylindre samt pick-up modeller herunder:

 • OptiMaize
 • MaxFlow snittecylinder
 • OptiMaxx Corn-Crackere
 • Skrive-Cracker
 • Easy-Flow skæreborde
 • X-Disc skæreborde
 • EasyCollect skæreborde
 • XCollect skæreborde

Yderligere information

Brand

Krone

OptiMaize

 • KRONE snitteteknik til majs i optimal foderkvalitet
 • OptiMaize S, M, L, XL med variabel snitlængde fra 4 til 30 mm
 • KRONE MaxFlow- og biogascylinder med forskelligt antal knive, så du altid får den snitlængde,der passer til din bedrift
 • KRONE corn-cracker for optimal optrævling og knusning af kernerne
 • KRONE VariLOC for omskiftning mellem lange og korte længder uden ombygning

Med OptiMaize gør KRONE sin BiG X til en meget fleksibel finsnitter til alle nødvendige fodersnitlængder i bedriften. MaxFlow- og biogassnittecylindre med forskellig antal knive i kombination med den passende KRONE conditioner giver forskellige snitlængder i intervallet 4 til 30 mm. Med VariLOC systemet kan BiG X ved hjælp af en lavere snittefrekvens dække denne brede spændvidde uden ombygning eller ombytning af snittecylinderen.

OptiMaize S
Som substrat til et biogasanlæg skal majsen snittes så kort som muligt. I praksis har snitlængder på 4 til 7 mm vist sig passende. For jo kortere snitlængden er, desto større er overfladen for metangasbakterierne i fermenteren, og dermed gasudbyttet. Til høst af majs til biogas monteres KRONE finsnitteren med en biogascylinder med 40 eller 48 knive. Alternativt kan man også producere OptiMaize S med MaxFlow cylinderen med 36 knive. En KRONE OptiMaxx corn-crackerr med 123/144 knive med en omdrejningsdifference på 30 % trævler efterfølgende afgrøden op og knuser majskernerne, så de fermenterer bedre.

OptiMaize M
Til kød- og malkekvægsbesætninger med græsbetonet foder med op til 40 % majs er snitlængder på mellem 8 og 10 mm optimalt. Med denne snitlængde og tilsvarende crimbning af afgrøden undgås strukturmangel i foderet. Til fremstilling af OptiMaize M er KRONE MaxFlow cylinder med 36 eller 28 knive bedst egnet. Den bedste crimbning opnås her med KRONE OptiMaxx conditioner med 123/144 knive, hvor omdrejningsdifferencen kan øges fra 30 til 40

OptiMaize L
Snitlængder på 11 – 19 mm er optimale for malkekvæg med en majsandel i foderrationen på ca. 60 %. En crimbning, der øger strukturen i silomajs er en forudsætning for et passende foder til de drøvtyggende malkekøer. Til fremstilling af OptiMaize L er KRONE MaxFlow cylinder med 28 eller 20 knive bedst egnet. Til crimbningen anbefales KRONE OptiMaxx corn-conditioner med 105/123 knive, hvor omdrejningsdifferencen kan øges fra 30 til 40 %.

OptiMaize XL
Ved en majsandel på mere end 80 % i foderet til malkekvæg og uden tilstrækkeligt græs eller foderhalm, undgår man strukturmangel i foderet ved en snitlængde på 20 til 30 mm. Det ideelle til fremstilling af langsnittet majs er KRONE MaxFlow cylinder med 20 knive i kombination med KRONE OptiMaxx corn-conditioner med 105/123 knive ved 30 % eller 40 % omdrejningsdifferencen. Til den optimale crimbning med maksimal kapacitet er KRONE skive-conditioner med dens 2,5 gange større friktionsflade et godt alternativ.

Indføringen

 • Hydraulisk drivsystem: Snitlængden indstilles trinløst fra kabinen
 • 6 forkomprimeringsvalser giver den bedste snittekvalitet
 • Største sikkerhed mod fremmedlegemer: Lang afstand mellem metaldetektoren og snittecylinderen og metalsøgning over hele arbejdsbredden

På præcisionsfinsnitterne har allerede indføringen stor indflydelse på snittekvaliteten. De 6 forkomprimeringsvalser på BiG X presser afgrøden kontinuerligt med et højt tryk, så det let snittes i præcise længder. Indføringens hydrauliske drivsystem gør det også muligt at indstille snitlængden manuelt eller automatisk.

Sikker og fleksibel

Seks forkomprimeringsvalser og en afstand på hele 820 mm mellem den forreste valse med metaldetektor og den bageste valse giver ikke kun en bedre forkomprimeringseffekt, men også en højere beskyttelse mod metalgenstande ved hurtig indføring. Med det hydrauliske drivsystem og AutoScan kan snitlængden reguleres automatisk i forhold til afgrødens modenhed.

I hele arbejdsbredden

Genkendelsen af metal sker via sen   sorer, der er monteret i hele arbejdsbredden af den forreste, nedre forkomprimeringsvalse. Den store åbning mellem forkomprimeringsvalserne giver den højeste effektivitet. Takket være robuste drev klarer forkomprimeringsvalserne selv de største belastninger.

Under tryk

Kombinationen af trykkende og trækkende fjedre sørger for at forkomprimeringsvalserne arbejder med et højt tryk. Således bliver afgrøden presset ensartet.

V-åbning

For at lette adgangen til snittecylinderen for kontrol- og serviceopgaver, kan forkomprimeringsvalserne sættes på et transportstel.

Gennemtænkt

For at lette adgangen til snittecylinderen for kontrol- og serviceopgaver, kan forkomprimeringsvalserne sættes på et transportstel.

Snitteaggregat

 • KRONE snittecylindre med 20, 28, 36, 40 eller 48 knive
 • Høj svingvægt: Lukkede cylindre med 660 mm i diameter
 • Den bedste snittekvalitet: Cylindre, der er afpasset til BiG X 680, 780, 880 og 1180, med en bredde på 800 mm
 • Lavt brændstoff orbrug: Høj svingvægt og et trækkende snit

Når cylinderstørrelse er afpasset til finsnitteren, og med et optimale valg af knive, øges ikke blot finsnitterens ydelse, men også dens indsatsområder. Det alsidige udbud af snittecylindre til OptiMaize betyder verdensomspændende og alsidig anvendelse med den bedste snittekvalitet.

Optimal materialetæthed
For at opnå en god snittekvalitet, er ikke kun antallet af knive afgørende, men også det gennemstrømmende materiales tæthed, og dermed snittecylinderens bredde. Med de 800 mm brede KRONE MaxFlow- og biogascylindre opfylder BiG X 680, 780, 880 og 1180 disse kvalitetskrav med sædvanlig effektivitet.

Det trækkende snit
Med de V-formede knive, der er arrangeret i en vinkel på 11° i forhold til modskæret, sikrer KRONE snittecylindrene et kontinuerligt materialeflow, lydsvag gang og lavt kraftbehov.

Passende og sikker
BiG X kan monteres med græs- eller majsknive. Tilpasning til modskæret sker via de aflange huller. De beskytter også ved kollision med fremmedlegemer og forhindrer dermed at knivene knækker.

Så det hele passer
For at opnå en god snittekvalitet skal afstanden mellem kniv og modskær passe. Knivene justeres hurtigt og nemt via en excenter.

Beskyttet snittecylinder
Monteringslisten til knivene tjener også til at minimere slitagen på den lukkede snittecylinder

Krone VariLOC

 • OptiMaize „allrounder“ med helt unik opbygning
 • Snitlængdegearkasse til fl eksibel brug ved korte eller lange snitlængder
 • Omskiftning af cylinderomdrejninger sker på få minutter
 • Ingen ombygninger og ingen forudgående planlægning

VariLOC er en gearkasse i snittecylinderens taljeblok. Ved at ændre hastigheden fra 1.250 o/min til 800 o/min med en almindelig gaff elnøgle, kan du øge snitlængdeområdet med op til 50 %. På den måde kan du hurtigt skifte fra korte til lange snitlængder og omvendt. Det giver dig mulighed for at respondere på dine kunders ønsker uden forudgående ombygning af maskinen eller planlægning. Kombineret med 105/123 tands valse-conditioner (med 30 eller 40 % omdrejningsdiff erence) eller skive-conditioneren bliver din BiG X til en ægte allrounder, og giver dig maksimal fleksibilitet.

Snittecylinder min. LOC [mm] max. LOC [mm] Snitlængdeområde [mm] Forøget snitlængdeom- råde
MaxFLow 28 4 24 18  
MaxFlow 28 med VariLOC 4 30 26 0,45
MaxFlow 36 3 17 14  
MaxFlow 36 med VariLOC 3 24 21 0,5

Et bredt spekter
KRONE VariLOC øger snitlængdespekteret for MaxFlow snittecylinderen med 28 og 36 knive betydeligt. Med en 36-knivs cylinder udvides spektret fra 3 til 17 mm til nu 3 til 24 mm, dvs. med 50 %. Med en 28-knivs cylinder udvider snitlængdespekteret sig med 45 %, dvs. fra 4 til 22 mm til 4 til 30 mm. Det er grundlaget for en fl eksibel tilpasning af snitlængderne til den individuelle udnyttelse af foderet.

KRONE VariQuick

 • Hurtig omskiftning fra græstragt til corn-conditioner og omvendt
 • Komfortabel omskiftning via kædedrev
 • Omskiftning tager kun få minutter
 • Hurtig og enkel frakobling af corn-cracker

Med VariQuick kan du hurtigt ændre BiG X fra majs- til græsdrift og omvendt. Ved hjælp af et kædedrev med mulighed for elektrisk træk kan corn-conditioneren let føres ind eller ud af afgrødeflowet. Skal der arbejdes længere tid i græs, kan corn-conditioneren vippes nedad og afmonteres ved siden.

Hurtig omskiftning
Med et kædedrev og et håndtag, eller som ekstraudstyr en elektromotor, er det muligt hurtigt at skifte fra corn-cracker til græstragt og omvendt.
På denne måde kan BiG X anvendes meget fleksibelt i majs/græs eller helsæd/græs.

Nem transport
Efter at have monteret transporthjulene uden brug af værktøj kan corn-crackerne, der er vippet ned, trækkes ud under finsnitteren ved den ene side, og derefter transporteres til opbevaringsdepotet.

Corn-cracker i brug
I denne position befinder corn-crackeren sig i afgrødeflowet. På den måde behandles kerner af majs eller korn effektivt, så indholdsstofferne bedre bringes til udnyttelse.

Corn-cracker i parkeringsposition
Ved hjælp af et kædedrev føres corn-conditioneren ud af afgrødeflowetog befinder sig i en parkeringsposition.
Det giver mulighed for en hurtig omskiftning til at arbejde med græstragten i visnede afgrøder.

Afmontering af corn-cracker
Skal corn-crackeren ikke anvendes i længere tid, kan den vippes ned via et kædedrev og herefter afmonteres.

KRONE VariStream

 • Jævn ydelse ved uregelmæssig materialetilførsel
 • Rolig gang også ved uensartede skår
 • Stor kapacitet
 • Bedste snittekvalitet
 • Høj førerkomfort

Med snittecylinderens affjedrede svøb og affjedring af kasteblæserens bagvæg sikrer VariStream, at du kan arbejde kontinuerligt og uden tilstopninger, også hvis materialeflowet er uregelmæssigt. Finsnitteren aflastes og det betyder et lavere brændstofbehov pr. time.

 

Affjedringen gør det lettere
Hvem har ikke oplevet det: Uensartede skår kræver højere koncentration, mindsker produktiviteten og kan føre til tilstopning af udkasterrøret. Snittecylinderens affjedrede svøb og den affjedrede bagvæg på kasteblæseren betyder, at pludseligt opståede store materialemængder kan ledes videre, ved at materialekanalen kortvarigt forstørres. Materialekanalens fleksible tværsnit aflaster motoren og snitteaggregaterne. Finsnitteren har en mere rolig gang og yder mere.

Den højeste snittekvalitet – også ved uregelmæssig materialetilførsel
Snittecylinderens affjedrede svøb er forrest forbundet med modskærets ambolt. Ved justering af modskæret forbliver afstanden mellem snittecylinderens svøb og knivene konstant. Snittekvaliteten forbliver uændret, selv når det affjedrede svøb trækkes tilbage ved uregelmæssig materialetilførsel.

Præcis og konstant udkast
Med den affjedrede bagvæg på kasteblæseren opnår du det bedste udkast under alle arbejdsforhold, og læsser dermed transportvognen helt præcist.

KRONE StreamControl

 • Mulighed for at den ønskede udkastlængde kan justeres fra førerkabinen
 • Samlet udkaststråle, også når der kastes langt
 •  Lavere kraftbehov ved kortere udkastlængde
 • Præcis læsning af transportvognen uden spild

Udkastlængden kan bekvemt indstilles fra kabinen via en vippeklap på kasteblæserens bagside for en hurtig tilpasning til transportkøretøjerne. Da kasterblæseren kører langsommere ved kort udkastlængde, kan du udnytte det lavere kraftbehov til at øge finsnitterens kapacitet.

Kort udkastlængde
Hvis udkastlængden er kort, og der køres parallelt med transportvognen, behøver du kun en svag materialestråle med en forholdsvis lav hastighed. Den derved opståede kraftreserve kan udnyttes til at øge finsnitterens kapacitet.

Lang udkastlængde
Når du skal læsse en efterløbende transportvogn, skal materialet forlade udkaster røret med en højere hastighed. For at kunne kaste materialet hen over traktoren og ned i transportvognen kræver det en kraftig og tætmaterialestråle.

Kasteblæser
Kasteblæserens skovlblade er formet således, at der opnås
en høj ydelse, og materialet føres ind mod midten.

Trinløs indstilling via elektromotor
Den trinløse indstilling af vippepladen på bagsiden af kasteblæseren sker via en elektromotor.

Indstilling af udkastlængden
Indstillingen af udkastlængden sker via en vippeplade på bagsiden af kasteblæseren. Til den korte udkastlængde vippes plade væk fra materialestrømmen. Materialet har mindre kontakt med kasteblæseren. Til den lange udkastlængde vippes klappen ind i materialestrømmen. Materialet har nu mere kontakt
med kasteblæseren.

Via et multifunktionshåndtag
Med tasterne i multifunktionshåndtagets betjeningsområde kan du hurtigt og let indstille udkastlængden.

I armlænet
Ekstra betjeningsknapper til justering af udkastlængden i armlænet øger førerkomforten yderligere.

Brochure

< a href=”/wp-content/uploads/2020/12/BiG_X_680-780-880-1180_DK_web_2020.pdf”> > Download brochure  </a>